Thiết bị nối toa xe

Thiết bị nối toa xe

SUYU cung cấp hệ thống nối toa xe và các phụ kiện theo tiêu chuẩn YB, AAR, và UIC. Giải pháp hệ thống nối theo yêu cầu cũng được cung ứng. Sản phẩm có các loại sau.
1) Loại GB 2
2) Loại GB 13
3) Loại GB 16
4) Loại GB 17
5) Loại AAR F70DE
6) Loại AAR E
7) Loại RT 266
8) Loại UIC
9) Loại CA-3
10) Loại SA-3

Thông tin phản hồi
Các sản phẩm khác
  • Trục xe lửaTrục xe lửa sử dụng nhiều loại thép làm vật liệu thô như LZ50, JZ45, AAR Grade F, EA1N, EA1T, EA4T, IRS 16/95, và SFA60A.
    Chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng số ...
  • Lò xo cuộn (Lò xo treo xoắn ốc)Giới hạn đàn hồi và giới hạn mỏi của vật liệu ảnh hưởng lẫn nhau. Thông thường, giới hạn đàn hồi cao hơn thường đi cùng giới hạn mỏi cao hơn.