Trang chủ » Liên hệ

Shanghai SUYU Railway Fastener Company Ltd.

Địa chỉ: Room 1736, 15th Building, No. 201, Jinxiang Road, Pudong New Area, Shanghai, China

Điện thoại: +86-21-58999010

Fax: +86-21-58342386

E-mail: suyu@suyurail.com

Người phụ trách: Linda Yuan
Wechat: +8615901613885
Skype: wysuyu1

Thông tin phản hồi
Sản phẩm