Trang chủ » Giới thiệu » Thiết bị sản xuất
dây chuyền sản xuất tấm tà vẹt cán
dây chuyền sản xuất các phần nhựa
dây chuyền sản xuất gờ
dây chuyền sản xuất thanh nối ray
dây chuyền sản xuất đinh kẹp ray
dây chuyền sản xuất đinh vít
Sản phẩm
  • Thiết bị nối toa xeSUYU cung cấp hệ thống nối toa xe và các phụ kiện theo tiêu chuẩn YB, AAR, và UIC. Giải pháp hệ thống nối theo yêu cầu cũng được cung ứng. Sản phẩm có các loại sau.
  • Trục xe lửaTrục xe lửa sử dụng nhiều loại thép làm vật liệu thô như LZ50, JZ45, AAR Grade F, EA1N, EA1T, EA4T, IRS 16/95, và SFA60A.
    Chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng số ...