Trang chủ » Các triển lãm chúng tôi tham dự

Các triển lãm chúng tôi tham dự

Triển lãm 2016
Triển lãm 2015
Triển lãm 2014
Triển lãm 2013
Triển lãm 2012
Triển lãm 2011
Sản phẩm
  • Trục xe lửaTrục xe lửa sử dụng nhiều loại thép làm vật liệu thô như LZ50, JZ45, AAR Grade F, EA1N, EA1T, EA4T, IRS 16/95...
  • Lò xo cuộn (Lò xo treo xoắn ốc)Giới hạn đàn hồi và giới hạn mỏi của vật liệu ảnh hưởng lẫn nhau. Thông thường, giới hạn đàn hồi cao hơn thường đi ...